Convocatòria Valoritza i Tranfereix 2019

Valoritza i Transfereiz 2019

Període de l'esdeveniment: De 8 d’octubre de 2019 a 8 de novembre de 2019. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge de 00:01 a 23:59.

 

Lloc de realització: Servei d'Investigació i Innovació

 
Descripció:

El Vicerectorat Innovació i Transferència de la Universitat de València ha publicat la Convocatòria Valoritza i Transfereix 2019 (Resolució de 7 d´octubre de 2019 del Rectorat) amb la finalitat de millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat de València, promoure el desenvolupament i la maduració d’aquests resultats, i facilitar la seua transferència a l’entorn socioeconòmic. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte. Els projectes de prova de concepte són projectes de validació de l’interès comercial de resultats d’investigació mitjançant el desenvolupament de prototips, demostradors, proves a escala real o un altre tipus d’actuacions que servisquen per a verificar la viabilitat de l’aplicació d’aquests resultats. Per tant, Valoritza i Transfereix no es tracta d’una convocatòria dirigida a projectes d’investigació fonamental.

Els beneficiaris serán qualsevol membre del personal docent i investigador pertanyent a la plantilla de professorat de la Universitat de València, així com el personal investigador contractat dins del marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors o del Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats de la UV, amb la categoria de doctor i amb dedicació a temps complet.

Els costos elegibles podran incloure personal contractat, material fungible i petit equipament, viatges i dietes, contractació de serveis d’R+D i tecnològics i contractació d’altres serveis que estiguen lligats al desenvolupament del projecte.

 

Segons el tipus de resultat d’investigació i la seua àrea tècnica, els projectes podran rebre una ajuda màxima de:

  • Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat industrial. Ajuda màxima d'entre 40.000 i 60.000 €.
  • Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat intel·lectual. Ajuda màxima de 20.000 €.

 

Per a més informació i prèviament a la presentació de qualsevol projecte, us recomanem que us poseu en contacte amb la Secció d'Innovació: Valorització i Emprenedoria del Servei d'Investigació i Innovació. Des de la Secció d'Innovació: Valorització i Emprenedoria assignarem un tècnic per a que us oriente en la preparació de la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del  8 d´octubre al 8 de novembre de 2019  a les 14:00 hores

Més informació: http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/financament/programa-ajudes-investigacio-uv/valoritza-transfereix-1285928501919.html

Correu electrònic: patentes.otri@uv.es 

 
Organitza:
 

Contacta: patentes.otri@uv.es

 
Més informació: