Luisa Cardona

Beques de matricula d'estudis oficials de màster de la Universitat de València per a estudiants procedents de països prioritaris de cooperació.

Convocatòria de Beques Luisa Cardona curs 2021-2022

Concessió Beques Luisa Cardona curso 2021-2022

Publicación DOGV

Relació de sol·licituds admeses i excloses provisional de les Beques Luisa Cardona per al curs 2021-2022 de matrícula d'estudis oficials de màster de la Universitat de València.

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 30 de setembre 2021.

Registre de sol·licituds per seu electrònica de la Universitat de València , enllaç directe:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=RI_BLC

Els sol·licitants de les beques hauran de estar matriculats en el màster, i NO han d'abonar els rebuts de matrícula fins que es resolguen les beques.

 


 

Convocatòria de Beques Luisa Cardona curs 2020-2021

Publicació DOGV

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 28 de setembre 2020.

Sol.licitud on-line ENTREU

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de publicació de les listes provisionals i indicació del termini per a les alegacions:

  • Annex I - Relació d'estudiants admesos provisional amb la nota mitjana d'accés a la titulació.
  • Annex II - Relació d'estudiants exclosos provisional amb indicació del motiu.

Resolució de concessió de les Beques Luisa Cardona 2020-2021

Les taxes de matrícula dels beneficiaris es pagaran d'ofici pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Els no beneficiaris han d'abonar les taxes de matrícula contactant amb la Secretaria de la seua Facultat.