Beques refugiats

Les beques cobreixen la matrícula en estudis de grau o màster a estudiants que vénen fugint de conflictes bèl·lics o de violació de drets humans, sol·licitants d'asil, apàtrides i migrants amb necessitat de protecció internacional i/o en risc d'exclusió social.

 

Convocatoria de beques per a estudiants refugiats del curs 2021-2022

Termini de sol·licituds del 1 al 30 de setembre de 2021. 

Publicació DOGV

Concessió de les beques

Ampliació de concessió de les beques

Els sol·licitants de les beques han de estar matriculats i NO han d'abonar els rebuts de matrícula fins que es resolguen les beques.

La beca se sol·licita mitjançant “Registre electrònic” de la Universitat de València:

En la pestanya "General" les dades a completar són:

  • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
  • Òrgan al qual es dirigeix: Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació
  • Tramitació Desitjada: Beques Refugiats.

La documentació preceptiva, Annex II y document acreditatiu, s'acompanya a la sol·licitud en format electrònic.

Conclòs el procés de registre electrònic, es podrà obtindre una còpia de l'imprés oficial que inclourà un número que identifica la sol·licitud i un resum digital que garanteix la integritat d'aquesta.