Càtedra DAM

 

Adreça Tlf. Correu electrònic Web de la Càtedra Xarxes 

Campus de Burjassot/Paterna.
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV)
Av. de la Universitat, s/n 
46100 Burjassot

96 354 45 41  

catedradam@uv.es 

https://www.uv.es/catedradam/