Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i Fundació Vodafone Espanya per a l´Atenció a la Infoaccesibilitat

El Conveni té per objecte regular la col·laboració de la FUNDACIÓ VODAFONE ESPANYA i la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA per al patrocini per part de la FUNDACIÓ VODAFONE ESPANYA en aquelles accions relacionades amb l´accessibilitat en noves tecnologies per a estudiants amb discapacitat de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, amb la finalitat de millorar el benestar i la inclusió social dels mateixos.

Els objectius estratègics d´aquesta col·laboració es fonamenten en els següents pilars:

 • La difusió, que es materialitzarà en la realització de jornades i seminaris organitzats per la Universitat de València i amb la col·laboració de la Fundació Vodafone Espanya oberts al públic en general i a associacions de persones amb el risc d´exclusió social en particular, així com a alumnes i professors.
 • Les activitats relacionades amb la Formació són:
  • Formació de professionals i especialistes en noves tecnologies i serveis TIC. 
  • Desenvolupament de cursos de formació i creació de material didàctic per a usuaris, en general, i persones amb discapacitat, en particular.
 • La Recerca i Desenvolupament en noves tecnologies i serveis seguirà les línies de treball que siguen rellevants per a la FUNDACIÓ VODAFONE ESPANYA i la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Els tipus d´actuacions definits són:
  • La FUNDACIÓ VODAFONE ESPANYA facilitarà a la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA eines perquè els alumnes amb discapacitat puguen testar la utilitat de les mateixes.
  • Estudiants de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA matriculats en estudis oficials de Grau o de Màster, podran realitzar treballs finals comptant amb el suport tècnic de la FUNDACIÓ VODAFONE ESPANYA i sota la tutorització de professorat de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
 • La FUNDACIÓ VODAFONE ESPANYA té una rellevant labor social en la promoció de l´Accessibilitat i Inclusió Social. Les parts es comprometen a crear un vincle de contacte permanent de la FUNDACION VODAFONE ESPANYA amb la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA per a afavorir tant la seua integració a través de les noves tecnologies, com l´accés a les mateixes.