• Consulta l'oferta de graus

Formació Bàsica Filològica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35381 Orientació, recursos i tècniques per a la filologia catalana 6 Veure fitxa
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa
35425 Literatures eslaves 6 Veure fitxa
35426 Literatura basca 6 Veure fitxa
35427 Literatura grecollatina 6 Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Veure fitxa
35790 Literatura (2a llengua): anglesa 6 Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Veure fitxa

Formació Bàsica Humanística

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35382 Història de la Corona d'Aragó 6 Veure fitxa
35430 Introducció a la filosofia del llenguatge 6 Veure fitxa

Formació Avançada en Llengua Catalana i la seua cultura Literària

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35383 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Veure fitxa
35384 Sintaxi catalana 6 Veure fitxa
35385 Morfologia catalana 6 Veure fitxa
35386 Fonètica i fonologia catalanes 6 Veure fitxa
35387 Assessorament lingüístic en llengua catalana 6 Veure fitxa
35388 Sociolingüística catalana 6 Veure fitxa
35389 Dialectologia i registres lingüístics de la llengua catalana 6 Veure fitxa
35390 Història de la llengua catalana I 6 Veure fitxa
35391 Història de la llengua catalana II 6 Veure fitxa
35392 Gramàtica històrica catalana 6 Veure fitxa
35393 Anàlisi i crítica de la narrativa catalana 6 Veure fitxa
35394 Anàlisi i crítica de la poesia catalana 6 Veure fitxa
35395 Anàlisi i crítica del teatre català 6 Veure fitxa
35396 Comentari linguisticodiscursiu de textos en llengua catalana 6 Veure fitxa
35397 Literatura catalana medieval i moderna 6 Veure fitxa
35398 Literatura catalana medieval I 6 Veure fitxa
35399 Literatura catalana medieval II 6 Veure fitxa
35400 Literatura catalana de l'edat moderna 6 Veure fitxa
35401 Literatura catalana contemporània 6 Veure fitxa
35402 Gèneres contemporanis I 6 Veure fitxa
35403 Gèneres contemporanis II 6 Veure fitxa
35404 Gèneres contemporanis III 6 Veure fitxa

Treball de Fi de Grau en Filologia Catalana

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35415 Treball fi de grau en Filologia Catalana 12 Veure fitxa

Aplicacions de la Filologia Catalana a l'Entorn Professional i Aprofundiment

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35405 Semàntica, lexicologia i fraseologia catalanes 6 Veure fitxa
35406 Lexicografia i onomàstica catalanes 6 Veure fitxa
35407 El circuit literari en llengua catalana 6 Veure fitxa
35408 Edició de textos en llengua catalana 6 Veure fitxa
35409 Traducció espanyol-català 6 Veure fitxa
35410 El català com a primera i segona llengua 6 Veure fitxa
35411 Cultura i literatura per a xiquets i joves en llengua catalana 6 Veure fitxa
35322 Desenvolupaments recents en lingüística 6 Veure fitxa
35323 Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 Veure fitxa

Minor en Llengües i Literatures d'Àsia Oriental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35777 Llengua xinesa 2 6 Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Veure fitxa

Minor en Estudis Anglesos

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35737 Llengua anglesa 2 6 Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Veure fitxa
35740 Introducció a la literatura anglesa 6 Veure fitxa
35741 Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX 6 Veure fitxa

Minor en Filologia Clàssica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35440 Grec I 6 Veure fitxa
35441 Grec II 6 Veure fitxa
35442 Llatí II 6 Veure fitxa
35443 Llatí III 6 Veure fitxa
35444 Religió i mitologia grecoromana 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Alemanya i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35752 Llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Àrab i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35757 Llengua àrab 2 6 Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Francesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35762 Llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Italiana i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35767 Llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Portuguesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35772 Llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa

Minor en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35742 Morfologia espanyola 6 Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Veure fitxa

Pràctiques externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35412 Pràctiques externes de filologia catalana 6 Veure fitxa