GRAU EN PSICOLOGIA

 • Assignatura:Psicologia social I
 • Codi:33300
Crèdits 6
Caràcter Bàsica
Periode lectiu
Data d'inici ---
Data de finalització---
Examens
Informació no disponible
Subgrup
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS AI-X AI-X
  Anglés
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS B-X B-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS C-X C-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS D-X D-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS E-X E-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS G-X G-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS H-X H-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS J-X J-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS VM-X VM-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS VT-X VT-X
  Valencià
Professor/a Subgrup Departament Categoria
AI-X
B-X
C-X
D-X
E-X
G-X
H-X
J-X
VM-X
VT-X