DOBLE GRAU EN DRET I EN CRIMINOLOGIA

  • Assignatura:Dret del treball I
Crèdits 4,5
Caràcter Obligatori