MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSOR/A D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Assignatura:Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat
 • Codi:40493
Crèdits 4
Caràcter Obligatòria
Periode lectiu
Data d'inici ---
Data de finalització---
Examens
Informació no disponible
Subgrup
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 01-X 01-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 03-X 03-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 05-X 05-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 06-X 06-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 09-X 09-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 10-X 10-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 11-X 11-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 12-X 12-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 13-X 13-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 14-X 14-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 15-X 15-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 16-X 16-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 17-X 17-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 18-X 18-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 19-X 19-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 21-X 21-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 24-X 24-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 25-X 25-X
  Valencià
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 27-X 27-X
  Castellà
 • Grup TEÒRIC-PRÀCTICS 28-X 28-X
  Valencià
Professor/a Subgrup Departament Categoria
01-X
03-X
05-X
06-X
09-X
10-X
11-X
12-X
13-X
14-X
15-X
16-X
17-X
18-X
19-X
21-X
24-X
25-X
27-X
28-X