• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: M. Pilar Tamborero Sanjuán
Crèdits totals: 75 | Obligatori: 75.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36761 Dret Internacional Públic 6 Obligatori Veure fitxa
36760 Història del Dret 7,5 Obligatori Veure fitxa
36783 Història Econòmica I 6 Obligatori Veure fitxa
36786 Història Econòmica II 6 Obligatori Veure fitxa
36812 Instituciones jurídicas de la UE 6 Obligatori Veure fitxa
36785 Introducció a la Compabilitat Financera 6 Obligatori Veure fitxa
36782 Introducció a l'Economia I 6 Obligatori Veure fitxa
36784 Introducció a l'Economia II 6 Obligatori Veure fitxa
36762 Introducció al Dret Civil 6 Obligatori Veure fitxa
36759 Matemàtiques 6 Obligatori Veure fitxa
36763 Organització Constitucional de l'Estat 7,5 Obligatori Veure fitxa
36811 Teoria del Dret/Anàlisi Econòmica del Dret 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació:
Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 73,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36767 Dret Penal: Part General 7,5 Obligatori Veure fitxa
36813 Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori Veure fitxa
36765 Drets i llibertats i Constitució Econòmica 6 Obligatori Veure fitxa
36790 Direcció estratègica de l'empresa 4,5 Obligatori Veure fitxa
36764 Elements bàsics del Dret Administratiu 7,5 Obligatori Veure fitxa
36787 Estadística I 6 Obligatori Veure fitxa
36791 Estadística II 6 Obligatori Veure fitxa
36792 Introducció a la Política Econòmica 6 Obligatori Veure fitxa
36789 Microeconomia I 6 Obligatori Veure fitxa
36793 Microeconomia II 6 Obligatori Veure fitxa
36766 Obligacions i contractes 7,5 Obligatori Veure fitxa
36788 Teoria de jocs i conducta estratègica 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació:
Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 73,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36770 Dret Administratiu: part especial 7,5 Obligatori Veure fitxa
36814 Dret Penal: Part Especial 7,5 Obligatori Veure fitxa
36781 Dret Processal II 6 Obligatori Veure fitxa
36795 Economia del Sector Públic I 6 Obligatori Veure fitxa
36798 Economia del Sector Públic II 6 Obligatori Veure fitxa
36799 Economia Espanyola 6 Obligatori Veure fitxa
36796 Finances 6 Obligatori Veure fitxa
36768 Introducció al Dret del Treball 4,5 Obligatori Veure fitxa
36794 Macroeconomia I 6 Obligatori Veure fitxa
36797 Macroeconomia II 6 Obligatori Veure fitxa
36771 Regulació jurídica de la Hisenda Pública 4,5 Obligatori Veure fitxa
36769 Regulació mercantil de l'activitat empresarial 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació:
Crèdits totals: 75 | Obligatori: 75.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36806 Anàlisi de la informació econòmica i financera 4,5 Obligatori Veure fitxa
36772 Contractació Mercantil 6 Obligatori Veure fitxa
36816 Derecho Procesal III 4,5 Obligatori Veure fitxa
36815 Drets humans 4,5 Obligatori Veure fitxa
36773 Drets Reals i Dret Registral 6 Obligatori Veure fitxa
36801 Econometria I 6 Obligatori Veure fitxa
36804 Econometria II 6 Obligatori Veure fitxa
36803 Economia de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
36800 Economia Internacional 6 Obligatori Veure fitxa
36776 Família i Successions 4,5 Obligatori Veure fitxa
36802 Política econòmica I. Polítiques instrumentals 4,5 Obligatori Veure fitxa
36805 Política econòmica II. Polítiques sectorials i estructurals 4,5 Obligatori Veure fitxa
36775 Relacions laborals i de protecció social 7,5 Obligatori Veure fitxa
36774 Sistema Tributari 4,5 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació:
Crèdits totals: 76,5 | Obligatori: 76,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36810 Conjuntura Econòmica Internacional 6 Obligatori Veure fitxa
36819 Dret de la competència 4,5 Obligatori Veure fitxa
36777 Dret internacional Privat 6 Obligatori Veure fitxa
36808 Economia monetària i bancària 6 Obligatori Veure fitxa
36809 Avaluació econòmica pública 6 Obligatori Veure fitxa
36817 Filosofia del Dret 4,5 Obligatori Veure fitxa
36807 Macroeconomia dinàmica 6 Obligatori Veure fitxa
36780 Mercats Financers (Banca, bossa i assegurances) 4,5 Obligatori Veure fitxa
36818 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
36778 Pràctiques Externes PDG DRET-ECONOMIA 12 Obligatori Veure fitxa
36820 Règim pressupostari dels ens públics 4,5 Obligatori Veure fitxa
36779 Treball final de Grau PDG DRET-ECONOMIA 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens