• Consulta l'oferta

Curs d'adaptació: 52.5

Codi Nom Crèdits
35796 Direcció estratègica de l'empresa 9
35797 Direcció d'empreses internacionals 4.5
35799 Anàlisi d'estats financers 6
35802 Estratègia de màrqueting 4.5
35803 Fonaments d'investigació de mercats 4.5
35806 Teoria del finançament 6
35809 Macroeconomia 6
35819 Introducció a la inferència estadística 6
35820 Econometria 6