• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: José Vicente Falcó Garí
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33165 Biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33166 Diversitat biològica 12 Formació bàsica Veure fitxa
33162 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
33187 Història i aspectes socials de les biociències moleculars 6 Formació bàsica Veure fitxa
33201 Incorporació a l'experimentació i a les tecnologies d'informació i comunicació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33160 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33161 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
33163 Química 6 Formació bàsica Veure fitxa
33164 Química de biomolècules 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Roc Ros Palau
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33169 Biologia animal 6 Obligatori Veure fitxa
33173 Biologia cel·lular 6 Obligatori Veure fitxa
33170 Biologia vegetal 6 Obligatori Veure fitxa
33171 Bioquímica 9 Obligatori Veure fitxa
33167 Genètica 6 Obligatori Veure fitxa
33184 Introducció a l'enginyeria bioquímica 4,5 Obligatori Veure fitxa
33176 Mètodes en bioquímica i biologia molecular 12 Obligatori Veure fitxa
33168 Microbiologia 6 Obligatori Veure fitxa
33177 Pràctiques integrades de mètodes 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Marcel·lí del Olmo Muñoz
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33188 Aspectes legals de les biociències moleculars 4,5 Obligatori Veure fitxa
33174 Biologia molecular 6 Obligatori Veure fitxa
33185 Bioreactors 6 Obligatori Veure fitxa
33175 Genètica molecular 4,5 Obligatori Veure fitxa
33179 Immunologia: mètodes immunològics 4,5 Obligatori Veure fitxa
33172 Metabolisme i regulació 6 Obligatori Veure fitxa
33178 Mètodes en biologia molecular i enginyeria genètica 4,5 Obligatori Veure fitxa
33182 Obtenció d'organismes transgènics 4,5 Obligatori Veure fitxa
33186 Operacions bàsiques en processos biotecnològics 6 Obligatori Veure fitxa
33181 Pràctiques integrades de mètodes en biologia cel·lular i molecular 4,5 Obligatori Veure fitxa
33180 Tecnologies cel·lulars 4,5 Obligatori Veure fitxa
33183 Tecnologies d'anàlisi molecular integrada 4,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Sergio Ferrer Soler
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33189 Economia i gestió d'empreses 6 Obligatori Veure fitxa
33203 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
33200 Treball fi de grau en biotecnologia 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33190 Bioinformàtica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33202 Biologia de sistemes 6 Optatiu Veure fitxa
33930 Biologia molecular de plantes 4,5 Optatiu Veure fitxa
33191 Bioprocessos industrials 4,5 Optatiu Veure fitxa
33192 Biotecnologia ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
33193 Biotecnologia d'aliments 6 Optatiu Veure fitxa
33194 Biotecnologia vegetal 6 Optatiu Veure fitxa
33195 Control microbiològic de processos industrials 4,5 Optatiu Veure fitxa
33196 Enginyeria dels processos en biotecnologia ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
33197 Obtenció biotecnològica de productes d'interès industrial i sanitari 6 Optatiu Veure fitxa
33198 Tècniques moleculars en millora genètica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33199 Tecnologia de proteïnes 4,5 Optatiu Veure fitxa