• Consulta l'oferta de graus
 

La darrera edició de l'Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Grau en Biotecnologia analitza la quarta i quinta promoció, és a dir, els graduats i graduades que finalitzaren els seus estudis en 2016 i 2017. Les entrevistes es realitzaren en 2018, 1 o 2 anys després de l'obtenció de la titulació. A banda dels resultats d'aquest últim estudi també es poden trobar els informes dels estudis anteriors.

3r estudi (2016-2018)   Resum de l'EIL del Grau en Biotecnologia
Informe complet de l'EIL del Grau en Biotecnologia
Resum de l'EIL de la Branca de Ciències
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
2n estudi (2014-2016)   Resum de l'EIL del Grau en Biotecnologia
Informe complet de l'EIL del Grau en Biotecnologia
Resum de l'EIL de la Branca de Ciències
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
1r estudi (2013-2014)   Informe general
Informe dels principals indicadors d'inserció