• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Centre on s'imparteix: FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

Web específica del grau: www.uv.es/graus/comunicacio-audiovisual

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 132

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 6

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1301

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
12.79€

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procede

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Antonio Calañas Continente

Coordinador/a de la titulació José Vicente Gamir Ríos

Coordinador/a de pràctiques externes Dolors Palau Sampio/ Yolanda Cabrera García-Ochoa

Coordinador/a de mobilitat Carlos Javier López Olano

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Comunicació Audiovisual proporciona un coneixement precís i en profunditat dels distints llenguatges (fotografia, cinema, televisió, ràdio, vídeo, suports multimèdia, etc.) i mitjans que constitueixen el fet audiovisual, com també de l’estudi de l’origen i el desenvolupament de cadascun d’aquests mitjans i llenguatges. A més, aporta als seus estudiants una formació exhaustiva en les tècniques i els processos de creació, producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, i mostra les interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.

Informacions pràctiques:

El grau en Comunicació Audiovisual té el suport del Taller d'Audiovisuals (TAU), on tenen lloc les classes pràctiques i teoricopràctiques. El TAU compta amb platós específics per a fotografia, ràdio, televisió, vídeo, cinema, disseny i producció de continguts interactius. Aquesta titulació ofereix a l'estudiantat una preparació en l'anàlisi i la creació de tot tipus de productes audiovisuals: cinema, televisió, ràdio i multimèdia.