• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Dret

Web específica del grau: www.uv.es/graus/dret

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 145,5

Matèries optatives: 18

Pràctiques externes: 10,5

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1303

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
560

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
11,84 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Francisco Javier Palao Gil/ Rafael Marimón Durá/ Rosario Serra Cristóbal

Coordinador/a de la titulació Sergio E. Villamarín Gómez

Coordinador/a de pràctiques externes Ana Isabel Lois Caballé

Coordinador/a de mobilitat Ester Machancoses García/ Vanessa Martí Moya

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Dret proporciona una formació jurídica bàsica que comprèn tant els coneixements teòrics sobre la legislació com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar-la i aplicar-la. Així, l’objectiu últim del grau és formar professionals capaços de defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes dins la societat a la qual pertanyen, d’acord amb el sistema legal establert.

Informacions pràctiques:

L’alumnat completarà la seua formació amb l’estudi d’un dels onze itineraris que s’ofereixen segons les seues preferències. Cadascun dels itineraris està format per 18 crèdits optatius. Es pot cursar l’assignatura de Drets humans en qualsevol dels itineraris, com a assignatura addicional o en substitució d’una altra amb igual nombre de crèdits, és a dir, 4,5. Hi ha la possibilitat d’obtenir els dobles graus en: Administració i Direcció d’Empreses i Dret, Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració, i Dret i Criminologia. Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 12 quadrimestres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un total de 6 anys per a l’obtenció del grau.