• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Juan Gómez Sanchis
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34919 Empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
34920 Expressió gràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34915 Física I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34921 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34912 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34913 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34914 Matemàtiques III 6 Formació bàsica Veure fitxa
34917 Química I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34922 Enginyeria, societat i universitat 6 Obligatori Veure fitxa
34927 Teoria de xarxes elèctriques 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Agustín Ferreres Sabater
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34916 Física II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34918 Química II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34941 Automatització industrial 6 Obligatori Veure fitxa
34925 Ciència dels materials 6 Obligatori Veure fitxa
34924 Mecànica de fluids 6 Obligatori Veure fitxa
34930 Medi ambient i sostenibilitat 6 Obligatori Veure fitxa
34933 Tecnologia elèctrica 6 Obligatori Veure fitxa
34928 Tecnologia electrònica 6 Obligatori Veure fitxa
34926 Teoria i disseny de màquines i equips 6 Obligatori Veure fitxa
34923 Termodinàmica aplicada i transmissió de calor 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: José Miguel Espí Huerta
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34943 Control digital 6 Obligatori Veure fitxa
34929 Dinàmica i control 6 Obligatori Veure fitxa
34939 Electrònica de potència 6 Obligatori Veure fitxa
34934 Màquines elèctriques 6 Obligatori Veure fitxa
34931 Oficina tècnica 6 Obligatori Veure fitxa
34932 Organització i gestió de la producció 6 Obligatori Veure fitxa
34935 Sistemes electrònics analògics 6 Obligatori Veure fitxa
34938 Sistemes electrònics d'instrumentació i mesura 6 Obligatori Veure fitxa
34936 Sistemes electrònics digitals I 6 Obligatori Veure fitxa
34942 Sistemes integrats de fabricació 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Enrique Maset Sancho
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34944 Automatització avançada 6 Obligatori Veure fitxa
34940 Electrònica industrial 6 Obligatori Veure fitxa
34945 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34946 Projecte fi de grau en Enginyeria Electrònica Industrial 12 Obligatori Veure fitxa
34937 Sistemes electrònics digitals II 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34947 Aplicacions industrials 6 Optatiu Veure fitxa
34952 Desenvolupament de sistemes electrònics 6 Optatiu Veure fitxa
34812 Disseny de productes electrònics 6 Optatiu Veure fitxa
36540 Energies renovables 6 Optatiu Veure fitxa
34807 Energies renovables i el seu condicionament 6 Optatiu Veure fitxa
34949 Manteniment industrial 6 Optatiu Veure fitxa
34948 Serveis energètics 6 Optatiu Veure fitxa
34950 Tècniques auxiliars per a l'electrònica industrial 6 Optatiu Veure fitxa
34951 Tècniques de CAD 6 Optatiu Veure fitxa