• Consulta l'oferta de graus

De Formació Bàsica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34786 Matemàtiques I 6 Veure fitxa
34787 Matemàtiques II 6 Veure fitxa
34788 Matemàtiques III 6 Veure fitxa
34789 Física I 6 Veure fitxa
34790 Física II 6 Veure fitxa
34791 Dispositius electrònics i fotònics 6 Veure fitxa
34792 Circuits electrònics 6 Veure fitxa
34805 Informàtica 6 Veure fitxa
34806 Ampliació d'informàtica 6 Veure fitxa
34793 Empresa 6 Veure fitxa
34794 Expressió gràfica 6 Veure fitxa

Comú de la Branca de Telecomunicació

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34796 Programació 6 Veure fitxa
34797 Senyals i sistemes lineals 6 Veure fitxa
34798 Fonaments de les comunicacions 6 Veure fitxa
34799 Sistemes i serveis de telecomunicació 6 Veure fitxa
34800 Tractament digital de senyals 6 Veure fitxa
34801 Fonaments de xarxes de computadors 6 Veure fitxa
34802 Arquitectura de xarxes de computadors 6 Veure fitxa
34803 Sistemes electrònics digitals I 6 Veure fitxa
34804 Sistemes electrònics digitals II 6 Veure fitxa
34807 Energies renovables i el seu condicionament 6 Veure fitxa

De Tecnologia Específica. Sistemes de Telecomunicació

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34808 Sistemes electrònics de telecomunicació 6 Veure fitxa
34809 Sistemes electrònics multimèdia 6 Veure fitxa
34810 Instrumentació i equips electrònics 6 Veure fitxa
34811 Sistemes i equips de mesura 6 Veure fitxa
34812 Disseny de productes electrònics 6 Veure fitxa
34813 Electrònica analògica I 6 Veure fitxa
34814 Electrònica analògica II 6 Veure fitxa
34815 Circuits i subsistemes d'alta freqüència 6 Veure fitxa
34816 Dinàmica i control 6 Veure fitxa
34817 Gestió de projectes 6 Veure fitxa
34818 Organització d'empreses 6 Veure fitxa

Obligatòries Pròpies

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34795 Enginyeria, societat i universitat 6 Veure fitxa

Optatiu

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
9996 Crèdits d'optativitat 0 Veure fitxa
9997 Activitats universitaries 0 Veure fitxa
9998 Crèdits d'optativitat 0 Veure fitxa
9999 Crèdits d'optativitat 0 Veure fitxa
34821 Processament del senyal 6 Veure fitxa
34822 Sensors 6 Veure fitxa
34823 Sensors i instrumentació virtual 6 Veure fitxa
34824 Sistemes integrats en telecomunicacions 6 Veure fitxa
34825 Implementació hardware de sistemes de processat digital de senyal 6 Veure fitxa
34826 Sistemes de potència aplicats a la telecomunicació 6 Veure fitxa
34887 Sistemes operatius 6 Veure fitxa
34951 Tècniques de CAD 6 Veure fitxa
39990 Activitats Universitaries 0 Veure fitxa
39991 Activitats Universitaries 0 Veure fitxa

De Pràctiques Externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34819 Pràctiques externes 12 Veure fitxa

Treball de Fi de Grau en EET

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34820 Projecte fi de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 12 Veure fitxa