• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Alfredo Rosado Muñoz
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34792 Circuits electrònics 6 Formació bàsica Veure fitxa
34793 Empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
34794 Expressió gràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34789 Física I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34790 Física II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34805 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34786 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34787 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34795 Enginyeria, societat i universitat 6 Obligatori Veure fitxa
34803 Sistemes electrònics digitals I 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Raimundo García Olcina
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34806 Ampliació d'informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34791 Dispositius electrònics i fotònics 6 Formació bàsica Veure fitxa
34788 Matemàtiques III 6 Formació bàsica Veure fitxa
34802 Arquitectura de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34813 Electrònica analògica I 6 Obligatori Veure fitxa
34798 Fonaments de les comunicacions 6 Obligatori Veure fitxa
34801 Fonaments de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34796 Programació 6 Obligatori Veure fitxa
34797 Senyals i sistemes lineals 6 Obligatori Veure fitxa
34804 Sistemes electrònics digitals II 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: José Vicente Francés Víllora
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34816 Dinàmica i control 6 Obligatori Veure fitxa
34814 Electrònica analògica II 6 Obligatori Veure fitxa
34807 Energies renovables i el seu condicionament 6 Obligatori Veure fitxa
34817 Gestió de projectes 6 Obligatori Veure fitxa
34810 Instrumentació i equips electrònics 6 Obligatori Veure fitxa
34808 Sistemes electrònics de telecomunicació 6 Obligatori Veure fitxa
34809 Sistemes electrònics multimèdia 6 Obligatori Veure fitxa
34811 Sistemes i equips de mesura 6 Obligatori Veure fitxa
34799 Sistemes i serveis de telecomunicació 6 Obligatori Veure fitxa
34800 Tractament digital de senyals 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Jesús Soret Medel
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34815 Circuits i subsistemes d'alta freqüència 6 Obligatori Veure fitxa
34812 Disseny de productes electrònics 6 Obligatori Veure fitxa
34818 Organització d'empreses 6 Obligatori Veure fitxa
34819 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34820 Projecte fi de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34825 Implementació hardware de sistemes de processat digital de senyal 6 Optatiu Veure fitxa
34821 Processament del senyal 6 Optatiu Veure fitxa
34822 Sensors 6 Optatiu Veure fitxa
34823 Sensors i instrumentació virtual 6 Optatiu Veure fitxa
34826 Sistemes de potència aplicats a la telecomunicació 6 Optatiu Veure fitxa
34824 Sistemes integrats en telecomunicacions 6 Optatiu Veure fitxa
34887 Sistemes operatius 6 Optatiu Veure fitxa
34951 Tècniques de CAD 6 Optatiu Veure fitxa