• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Centre on s'imparteix: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Web específica del grau: www.uv.es/graus/enginyeriamultimedia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 66

Matèries obligatòries: 120

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1407

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
50

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Rafael Magdalena Benedicto

Coordinador/a de la titulació Ignacio García Fernández

Coordinador/a de pràctiques externes Francisco Soriano García

Coordinador/a de mobilitat Antonio Boluda Grau

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Enginyeria Multimèdia proporciona una formació tècnica de caràcter generalista en els instruments i mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’aplica a les necessitats derivades dels paradigma comunicatiu generat per les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, pels sistemes multimèdia. Això demana un plantejament multidisciplinari, en què es combina una base tecnològica sòlida i una bona capacitat narrativa i d'organització, les quals permeten el disseny i el desenvolupament de productes multimèdia.
 

Informacions pràctiques:

El grau en Enginyeria Multimèdia és nou i té pocs precedents en altres universitats espanyoles. La seua implantació respon a la necessitat de la societat de professionals amb aquest perfil i a la seua elevada inserció laboral. L’alumnat pot triar les assignatures optatives ofertes dins d’aquest pla o les d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Comunicació Audiovisual. Això amplia les possibilitats de dissenyar la formació en relació amb diferents trajectòries acadèmiques i professionals. En quart curs, l’alumnat pot triar entre completar els estudis a la Universitat de València o fer una estada en una universitat diferent. En aquest cas, el reconeixement de crèdits depèn de les matèries cursades.