• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Grau en Enginyeria Multimèdia

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Empresa Troncal Formació bàsica Empresa
Física Troncal Formació bàsica Física
Fonaments de computadors Troncal Formació bàsica Fonaments de computadors
Informàtica Troncal Formació bàsica Informàtica
Enginyeria, societat i universitat Troncal Formació bàsica Enginyeria, societat i universitat
Matemàtiques I Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Matemàtiques II Troncal Formació bàsica Matemàtiques II
Programació Troncal Formació bàsica Programació
Tecnologia de computadors Troncal Formació bàsica Tecnologia de computadors
Teories de la comunicació Troncal Formació bàsica Teories de la comunicació
Matemàtiques III Troncal Formació bàsica Matemàtiques III
Bases de dades i sistemes d'informació Obligatori Obligatori Bases de dades i sistemes d'informació
Comunicació interactiva Obligatori Obligatori Estructures de dades i algorismes
Disseny de projectes interactius Obligatori Obligatori Disseny de projectes interactius
Entorns d'usuari Obligatori Obligatori Entorns d'usuari
Estructura de computadors Obligatori Obligatori Estructura de computadors
Fonaments de xarxes de computadors Obligatori Obligatori Fonaments de xarxes de computadors
Gràfics avançats i so Obligatori Obligatori Gràfics per computador
Informàtica gràfica Obligatori Obligatori Fonaments d'informàtica gràfica
Programació hipermèdia Obligatori Obligatori Programació hipermèdia
Animació Obligatori Obligatori Animació
Gestió de projectes Obligatori Obligatori Gestió de projectes
Informació multimèdia Obligatori Obligatori Informació multimèdia
Enginyeria del programari Obligatori Obligatori Enginyeria del programari
Programació multimèdia Obligatori Obligatori Programació multimèdia
Xarxes multimèdia Obligatori Obligatori Xarxes multimèdia
Simulació Obligatori Obligatori Simulació
Sistemes operatius Obligatori Obligatori Sistemes operatius
Tècniques audiovisuals d'adquisició Obligatori Obligatori Producció i edició audiovisual
Tècniques audiovisuals d'edició Obligatori Obligatori Sistemes d'àudio
Aspectes legals de les TIC Obligatori Obligatori Aspectes legals de les TIC
Pràctiques externes Obligatori Obligatori Pràctiques externes
Projecte final de grau en Enginyeria Multimèdia Obligatori Obligatori Projecte final de grau en Enginyeria Multimèdia
Aplicacions per a dispositius mòbils Optatiu Optatiu Aplicacions per a dispositius mòbils
Aplicacions web avançades Optatiu Optatiu Aplicacions web avançades
Desenvolupament de videojocs Optatiu Optatiu Desenvolupament de videojocs
Guió cinematogràfic Optatiu Optatiu Guió cinematogràfic
Interacció multimodal avançada Optatiu Optatiu Interacció multimodal
Llenguatges de programació Optatiu Optatiu Llenguatges de programació
Mètodes avançats per a l'animació Optatiu Optatiu Tècniques procedurals en animació
Mineria de dades i aprenentatge màquina Optatiu Optatiu Mineria de dades i aprenentatge màquina
Processament d'imatge i so II Optatiu Optatiu Processament d'imatge i so II
Processament informació multimèdia I Optatiu Optatiu Processament d'informació multimèdia
Processament informació multimèdia II Optatiu Optatiu Grafisme
Programació avançada Optatiu Optatiu Programació avançada
Programació avançada sobre targetes gràfiques Optatiu Optatiu Programació sobre targetes gràfiques
Realització cinematogràfica Optatiu Optatiu Realització cinematogràfica
Realització televisiva Optatiu Optatiu Realització televisiva
Seguretat informàtica Optatiu Optatiu Seguretat informàtica
Sistemes de gestió de bases de dades Optatiu Optatiu Sistemes de gestió de bases de dades
Sistemes de so i tecnologia musical Optatiu Optatiu Processament d'imatge i so I
Taller de projectes interactius Optatiu Optatiu Taller de projectes interactius
Tecnologies web semàntiques Optatiu Optatiu Tecnologies web semàntiques
Visió per computador Optatiu Optatiu Visió per computador
Crèdits d'optativitat Optatiu Optatiu Crèdits d'optativitat
Activitats universitaries Optatiu Optatiu Activitats universitaries
Crèdits d'optativitat Optatiu Optatiu Crèdits d'optativitat