• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Marta Izquierdo Sanchis
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34749 Empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
34750 Expressió gràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34746 Física I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34751 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34743 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34744 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34745 Matemàtiques III 6 Formació bàsica Veure fitxa
34742 Química I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34755 Bases de l'enginyeria química I 6 Obligatori Veure fitxa
34754 Enginyeria, societat i universitat 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Pau San Valero Tornero
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34747 Física II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34748 Química II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34756 Bases de l'enginyeria química II 6 Obligatori Veure fitxa
34757 Ciència dels materials I 6 Obligatori Veure fitxa
34758 Ciència dels materials II 6 Obligatori Veure fitxa
34760 Enginyeria de la reacció química I 6 Obligatori Veure fitxa
34753 Mecànica de fluids 6 Obligatori Veure fitxa
34759 Medi ambient i sostenibilitat 6 Obligatori Veure fitxa
34780 Principis d'electrotècnia i electrònica 6 Obligatori Veure fitxa
34752 Termodinàmica aplicada i transmissió de calor 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Pablo J. Miguel Dolz
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34762 Dinàmica i control 6 Obligatori Veure fitxa
34763 Experimentació en enginyeria química I 4,5 Obligatori Veure fitxa
34764 Experimentació en enginyeria química II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34769 Enginyeria de la contaminació ambiental 6 Obligatori Veure fitxa
34761 Enginyeria de la reacció química II 6 Obligatori Veure fitxa
34772 Enginyeria de processos i productes I 4,5 Obligatori Veure fitxa
34766 Operacions bàsiques de l'enginyeria química I 6 Obligatori Veure fitxa
34767 Operacions bàsiques de l'enginyeria química II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34768 Operacions bàsiques de l'enginyeria química III 6 Obligatori Veure fitxa
34770 Organització i gestió de la producció 6 Obligatori Veure fitxa
34774 Teoria i disseny de màquines i equips 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Ernesto Vercher Montañana
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40,5, Optatiu: 19,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34765 Experimentació en enginyeria química III 4,5 Obligatori Veure fitxa
34773 Enginyeria de processos i productes II 6 Obligatori Veure fitxa
34771 Oficina tècnica 6 Obligatori Veure fitxa
34779 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34781 Projecte fi de grau en Enginyeria Química 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 19,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36485 Depuració d'aire i gestió de residus 6 Optatiu Veure fitxa
34775 Gestió de qualitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
34776 Gestió i tractament de residus 4,5 Optatiu Veure fitxa
34777 Enginyeria de la contaminació atmosfèrica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34784 Seguretat industrial i prevenció de riscos laborals 4,5 Optatiu Veure fitxa
34785 Serveis generals i sistemes auxiliars 4,5 Optatiu Veure fitxa
34778 Tècniques instrumentals d'anàlisi química 6 Optatiu Veure fitxa
36486 Tecnologies de tractament d'aigües 4,5 Optatiu Veure fitxa
34782 Tecnologies i integració energètica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34783 Tractament d'aigües 6 Optatiu Veure fitxa