• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció d'Enginyeria Química

El present pla d'estudis del títol de Graduat/ada en Enginyeria Química entrarà en vigor en el curs 2010-2011 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial d’Enginyer Químic o Enginyera Química de la Universitat de València, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 13 d’octubre de 2000. Com s'ha indicat, s'implantaran de forma progressiva els quatre cursos del grau: 1r en el curs 2010-2011, 2n en 2011-2012, 3r en 2012-2013 i 4t en 2013-2014. La implantació de cada nou curs del nou títol de Grau coincidirà amb l'extinció del curs corresponent en el títol d'Enginyer Químic. El 5º curs del títol d'Enginyer Químic s'extingirà en el curs 2014-2015. Una vegada completada l'extinció de la docència del títol d'Enginyer Químic es mantindran exàmens i tutories durant dos anys per als estudiants que no hagen completat els seus estudis.