• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Paloma Moreno Clarí
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34876 Circuits electrònics 6 Formació bàsica Veure fitxa
34879 Empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
34881 Expressió gràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34873 Física I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34874 Física II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34877 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34870 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34871 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34884 Fonaments de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34880 Enginyeria, societat i universitat 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Antonio Soriano Asensi
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34878 Ampliació d'informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34875 Dispositius electrònics i fotònics 6 Formació bàsica Veure fitxa
34872 Matemàtiques III 6 Formació bàsica Veure fitxa
34885 Arquitectura de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34911 Fonaments dels sistemes de telecomunicacions 6 Obligatori Veure fitxa
34890 Fonaments matemàtics de les comunicacions 6 Obligatori Veure fitxa
34910 Senyals i sistemes lineals 6 Obligatori Veure fitxa
34882 Sistemes electrònics digitals I 6 Obligatori Veure fitxa
34883 Sistemes electrònics digitals II 6 Obligatori Veure fitxa
34887 Sistemes operatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: José Javier Samper Zapater
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34894 Bases de dades i sistemes d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
34895 Desenvolupament d'aplicacions web 6 Obligatori Veure fitxa
34889 Energies renovables i el seu condicionament 6 Obligatori Veure fitxa
34898 Gestió de projectes 6 Obligatori Veure fitxa
34886 Enginyeria del programari 6 Obligatori Veure fitxa
34892 Processat digital de senyal 6 Obligatori Veure fitxa
34888 Programació 6 Obligatori Veure fitxa
34896 Seguretat informàtica 6 Obligatori Veure fitxa
34891 Teoria de la comunicació 6 Obligatori Veure fitxa
34893 Transmissió de dades 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Santiago Felici Castell
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34897 Administració i manteniment de sistemes 6 Obligatori Veure fitxa
34899 Planificació de xarxes 6 Obligatori Veure fitxa
34908 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34909 Projecte fi de grau en Enginyeria Telemàtica 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34691 Aplicacions web avançades 6 Optatiu Veure fitxa
34901 Comunicacions avançades II 6 Optatiu Veure fitxa
34900 Comunicacions sense fils i mòbils 6 Optatiu Veure fitxa
34813 Electrònica analògica I 6 Optatiu Veure fitxa
34814 Electrònica analògica II 6 Optatiu Veure fitxa
36404 Mineria de dades i aprenentatge màquina 6 Optatiu Veure fitxa
34907 Processat digital d'àudio i veu 6 Optatiu Veure fitxa
34902 Xarxes avançades I 6 Optatiu Veure fitxa
34903 Xarxes avançades II 6 Optatiu Veure fitxa
34688 Sistemes d'automatització i robòtica 6 Optatiu Veure fitxa
34904 Sistemes i serveis avançats 6 Optatiu Veure fitxa
34906 Tècniques empresarials 6 Optatiu Veure fitxa
34683 Tècniques empresarials 6 Optatiu Veure fitxa
36405 Tecnologies web semàntiques 6 Optatiu Veure fitxa