• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Lucas Domínguez, Ruth
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 21, Formació bàsica: 39.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34069 Anatomia humana 6 Formació bàsica Veure fitxa
34106 Biologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
34067 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
34108 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
34107 Fisiologia vegetal 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
34060 Química general 6 Formació bàsica Veure fitxa
34061 Química inorgànica 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
34076 Botànica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34073 Documentació i metodologia científica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34063 Fisicoquímica 6 Obligatori Veure fitxa
34065 Tècniques instrumentals 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Carretero Asunción, Julián
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Formació bàsica: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34068 Bioquímica I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34077 Bioquímica II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34070 Fisiologia I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34071 Fisiologia II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34064 Anàlisi química 9 Obligatori Veure fitxa
34086 Immunologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34078 Microbiologia 10,5 Obligatori Veure fitxa
34062 Química orgànica 12 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Blázquez Ferrer, Mª Amparo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34081 Biofarmàcia i farmacocinètica 10,5 Obligatori Veure fitxa
34110 Dietoteràpia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34079 Farmacognòsia 9 Obligatori Veure fitxa
34087 Farmacologia I 6 Obligatori Veure fitxa
34085 Fisiopatologia 6 Obligatori Veure fitxa
34109 Nutrició i bromatologia 6 Obligatori Veure fitxa
34080 Parasitologia 6 Obligatori Veure fitxa
34066 Química farmacèutica 12 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Muñoz Antolí-Candela, Carla
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34089 Anàlisis microbiològiques i parasitològiques 6 Obligatori Veure fitxa
34090 Bioquímica clínica i hematologia 6 Obligatori Veure fitxa
34088 Farmacologia II 9 Obligatori Veure fitxa
34072 Gestió i planificació farmacèutiques 4,5 Obligatori Veure fitxa
34093 Legislació i deontologia farmacèutica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34091 Salut pública 9 Obligatori Veure fitxa
34082 Tecnologia farmacèutica I 12 Obligatori Veure fitxa
34083 Toxicologia 9 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació: Pérez Giménez, Facundo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34074 Farmàcia clínica i atenció farmacèutica 6 Obligatori Veure fitxa
34075 Pràctiques tutelades 24 Obligatori Veure fitxa
34084 Tecnologia farmacèutica II 6 Obligatori Veure fitxa
34092 Treball Final de Grau de Farmàcia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33941 Alimentació i cultura 4,5 Optatiu Veure fitxa
34099 Anàlisi i control de medicaments i productes cosmètics 4,5 Optatiu Veure fitxa
34105 Bioquímica clínica i patologia molecular 4,5 Optatiu Veure fitxa
34098 Dermofarmàcia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33955 Economia i empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
34102 Farmacoepidemiologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
34097 Farmacoteràpia 4,5 Optatiu Veure fitxa
34096 Fitoteràpia 4,5 Optatiu Veure fitxa
34103 Microbiologia clínica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34100 Noves perspectives en disseny i síntesi de fàrmacs 4,5 Optatiu Veure fitxa
34095 Nutricèutics 4,5 Optatiu Veure fitxa
34094 Ortopèdia 4,5 Optatiu Veure fitxa
34104 Parasitologia clínica 4,5 Optatiu Veure fitxa
33961 Patologia molecular 4,5 Optatiu Veure fitxa
33964 Patologia nutricional 4,5 Optatiu Veure fitxa
34101 Radiofarmàcia 4,5 Optatiu Veure fitxa