• Consulta l'oferta de graus

Mòdul de Química

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34060 Química general 6 Veure fitxa
34061 Química inorgànica 4,5 Veure fitxa
34062 Química orgànica 12 Veure fitxa
34063 Fisicoquímica 6 Veure fitxa
34064 Anàlisi química 9 Veure fitxa
34065 Tècniques instrumentals 6 Veure fitxa
34066 Química farmacèutica 12 Veure fitxa

Mòdul de Física i Matemàtiques

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34067 Estadística 6 Veure fitxa
34108 Física 6 Veure fitxa

Mòdul de Biologia

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34076 Botànica 4,5 Veure fitxa
34068 Bioquímica I 6 Veure fitxa
34077 Bioquímica II 6 Veure fitxa
34078 Microbiologia 10,5 Veure fitxa
34079 Farmacognòsia 9 Veure fitxa
34080 Parasitologia 6 Veure fitxa
34106 Biologia general 6 Veure fitxa
34107 Fisiologia vegetal 4,5 Veure fitxa

Mòdul de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34081 Biofarmàcia i farmacocinètica 10,5 Veure fitxa
34082 Tecnologia farmacèutica I 12 Veure fitxa
34084 Tecnologia farmacèutica II 6 Veure fitxa

Mòdul de Medicina i Farmacologia

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34109 Nutrició i bromatologia 6 Veure fitxa
34110 Dietoteràpia 4,5 Veure fitxa
34069 Anatomia humana 6 Veure fitxa
34070 Fisiologia I 6 Veure fitxa
34071 Fisiologia II 6 Veure fitxa
34085 Fisiopatologia 6 Veure fitxa
34086 Immunologia 4,5 Veure fitxa
34087 Farmacologia I 6 Veure fitxa
34088 Farmacologia II 9 Veure fitxa
34074 Farmàcia clínica i atenció farmacèutica 6 Veure fitxa
34083 Toxicologia 9 Veure fitxa
34089 Anàlisis microbiològiques i parasitològiques 6 Veure fitxa
34090 Bioquímica clínica i hematologia 6 Veure fitxa

Mòdul de Legislació i Farmàcia Social

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34091 Salut pública 9 Veure fitxa
34093 Legislació i deontologia farmacèutica 4,5 Veure fitxa
34072 Gestió i planificació farmacèutiques 4,5 Veure fitxa
34073 Documentació i metodologia científica 4,5 Veure fitxa

Mòdul de Pràctiques Tutelades

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34075 Pràctiques tutelades 24 Veure fitxa

Intensificació en Farmàcia Comunitària

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34094 Ortopèdia 4,5 Veure fitxa
34095 Nutricèutics 4,5 Veure fitxa
34096 Fitoteràpia 4,5 Veure fitxa
34097 Farmacoteràpia 4,5 Veure fitxa

Intensificació en Farmàcia Industrial

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34098 Dermofarmàcia 4,5 Veure fitxa
34099 Anàlisi i control de medicaments i productes cosmètics 4,5 Veure fitxa
34100 Noves perspectives en disseny i síntesi de fàrmacs 4,5 Veure fitxa
34101 Radiofarmàcia 4,5 Veure fitxa

Intensificació en Formació Clínica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34102 Farmacoepidemiologia 4,5 Veure fitxa
34103 Microbiologia clínica 4,5 Veure fitxa
34104 Parasitologia clínica 4,5 Veure fitxa
34105 Bioquímica clínica i patologia molecular 4,5 Veure fitxa

Mòdul d'optativitat

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33941 Alimentació i cultura 4,5 Veure fitxa
33964 Patologia nutricional 4,5 Veure fitxa
33961 Patologia molecular 4,5 Veure fitxa
33955 Economia i empresa 4,5 Veure fitxa

Treball Final de Grau

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
34092 Treball Final de Grau de Farmàcia 6 Veure fitxa