• Consulta l'oferta de graus

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

INFORMACIÓ GENERAL TFG DEL GRAU EN GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT

INFORMACIÓ CURS 2020/21:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions

Instància vist i plau tutor/a

Calendari

 

Avançament Convocatòria per als estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària

 

Calendari per a l'elecció de tema i tutor

Llistat definitiu d'assignació del Treball de Fi de Grau

 

 TRIBUNALS:

 
- Tribunal convocatòria gener  

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FI DE GRAU 2020-21:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 22 de decembre de 2020 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:  http://entreu.uv.es

- 14 i 15 de gener de 2021

                                        AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

  • Treball Fi de Grau (en pdf) 
  • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
  •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 29 de gener de 2021      

PRIMERA CONVOCATÒRIA JUNY 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 10 de maig de 2021

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

- Del 24 al 27 de maig de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

  •  Treball Fi de Grau (en pdf)
  •  Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
  •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 14 i 15 de juny de 2021

SEGONA CONVOCATÒRIA JULIOL 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 11 de juny de 2021

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:  http://entreu.uv.es

- Del 23 al 25 de juny de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

  • Treball Fi de Grau (en pdf)
  • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
  •   Recomanacions

3 - Període defensa:

- 12 i 13 de juliol de 2021

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

García Carrión, Marta (Presidenta de la CAT) Serrano Lara, José Javier (Coordinador/a 2on curs)
López García, M. José (Coordinadora grau) Ferrándis Martínez, Adrían (Coordinador/a 3er curs)
Cerda Bolinches, Artemi (Coordinador/a 1er curs) Peñarrubia Zaragoza, María Pilar (Coordinador/a 4t curs)
 (estudiant)