• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Delfina Soria Bonet
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Optatiu: 12, Formació bàsica: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35899 Geopolítica i globalització 6 Formació bàsica Veure fitxa
35901 Instruments i tècniques d'aprenentatge 6 Formació bàsica Veure fitxa
35885 Introducció a la comptabilitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
35884 Introducció a la direcció d'empreses 6 Formació bàsica Veure fitxa
35877 Introducció a l'economia 6 Formació bàsica Veure fitxa
35882 Matemàtiques 6 Formació bàsica Veure fitxa
35878 Microeconomia 6 Formació bàsica Veure fitxa
35883 Matemàtiques financeres 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

2n curs

Coordinació: Irene Comeig Ramírez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35886 Direcció comercial 6 Formació bàsica Veure fitxa
35879 Economia internacional 6 Formació bàsica Veure fitxa
35876 Anglès per als negocis III 6 Formació bàsica Veure fitxa
35889 Comptabilitat de gestió 6 Obligatori Veure fitxa
35897 Dret dels negocis internacionals 7,5 Obligatori Veure fitxa
35891 Direcció estratègica 6 Obligatori Veure fitxa
35893 Direcció financera 6 Obligatori Veure fitxa
35887 Estadística 4,5 Obligatori Veure fitxa
35880 Macroeconomia 6 Obligatori Veure fitxa
35888 Tècniques quantitatives aplicades a l'empresa 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Silviano Esteve Pérez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35890 Anàlisi d'estats financers 6 Obligatori Veure fitxa
35900 Cross Cultural Management 6 Obligatori Veure fitxa
35892 Direcció d'empreses internacionals 6 Obligatori Veure fitxa
35881 Economia de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
35894 Finances internacionals 6 Obligatori Veure fitxa
35898 Fiscalitat internacional 6 Obligatori Veure fitxa
35896 Màrqueting internacional 6 Obligatori Veure fitxa
35895 Mercats financers 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Coordinació: Juan Máñez Castillejo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35902 Pràctiques professionals 24 Obligatori Veure fitxa
35904 Treball de fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35025 Alemany per als negocis I 6 Optatiu Veure fitxa
35026 Alemany per als negocis II 6 Optatiu Veure fitxa
35909 Comerç exterior 6 Optatiu Veure fitxa
35908 Comportament del consumidor 6 Optatiu Veure fitxa
35912 Comptabilitat de grups internacionals 6 Optatiu Veure fitxa
35911 Comptabilitat internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35919 Conjuntura econòmica internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35922 Economia industrial aplicada 6 Optatiu Veure fitxa
35920 Economies emergents i subdesenvolupades 6 Optatiu Veure fitxa
35925 Espanyol per als negocis 6 Optatiu Veure fitxa
35910 Estratègia de comunicació i de distribució internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35916 Finances corporatives 6 Optatiu Veure fitxa
35023 Francès per als negocis I 6 Optatiu Veure fitxa
35024 Francès per als negocis II 6 Optatiu Veure fitxa
35906 Gestió del canvi i la innovació 6 Optatiu Veure fitxa
35914 Gestió del risc financer 6 Optatiu Veure fitxa
35915 Gestió financera internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35905 Gestió global de l'abastiment i la producció 6 Optatiu Veure fitxa
35903 Gestió internacional dels recursos humans 6 Optatiu Veure fitxa
35874 Anglès per als negocis I 6 Optatiu Veure fitxa
35875 Anglès per als negocis II 6 Optatiu Veure fitxa
35921 Institucions econòmiques internacionals 6 Optatiu Veure fitxa
35913 Instruments i operacions en els mercats financers 6 Optatiu Veure fitxa
35907 Investigació de mercats 6 Optatiu Veure fitxa
35918 Macroeconomia internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35924 Negociació internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35923 Regulació i competència 6 Optatiu Veure fitxa
36400 Rus per als negocis I 6 Optatiu Veure fitxa
36401 Rus per als negocis II 6 Optatiu Veure fitxa
35917 Valoració d'empreses 6 Optatiu Veure fitxa