• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Amelia Mañá Lloria
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 13,5, Formació bàsica: 46,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33601 Didàctica general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33604 Estructura social i educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33695 Infància, salut i alimentació 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
33607 Llengua catalana per a mestres 6 Formació bàsica Veure fitxa
33606 Llengua espanyola per a mestres 6 Formació bàsica Veure fitxa
33602 Organització i direcció de centres 6 Formació bàsica Veure fitxa
33599 Psicologia de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33598 Psicologia del desenvolupament 6 Formació bàsica Veure fitxa
33634 Llengua estrangera per a mestres: francès 6 Obligatori Veure fitxa
33680 Llengua estrangera per a mestres: anglès 6 Obligatori Veure fitxa
33640 Pràctiques escolars en l'educació infantil I 7,5 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Noelia Ibarra Rius
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 22,5, Formació bàsica: 37,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33608 Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
33603 Història de l'escola 6 Formació bàsica Veure fitxa
33600 Necessitats educatives especials 6 Formació bàsica Veure fitxa
33611 Observació i innovació sobre la pràctica en l'aula d'educació infantil 6 Formació bàsica Veure fitxa
33610 Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents 9 Formació bàsica Veure fitxa
33605 Sociologia de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33620 Ciències naturals per a mestres 9 Obligatori Veure fitxa
33616 Formació literària en l'aula d'educació infantil 4,5 Obligatori Veure fitxa
33619 Matemàtiques per a mestres 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Remigi Morant Navasquillo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 39, Optatiu: 6, Formació bàsica: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33614 Estimulació i intervenció primerenca: música, grafisme i moviment 6 Formació bàsica Veure fitxa
33612 L'escola d'educació infantil 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
33613 Taller de joc en l'educació infantil 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
33622 Didàctica de l'educació física de l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
33623 Didàctica de l'educació plàstica i visual de l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
33617 Iniciació a la lectura i a l'escriptura 4,5 Obligatori Veure fitxa
33641 Pràctiques escolars en l'educació infantil II 16,5 Obligatori Veure fitxa
33621 Processos musicals en l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

4t curs

Coordinació: Cristina Sendra Mocholí
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 49,5, Optatiu: 6, Formació bàsica: 4,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33615 Dificultats en el llenguatge oral i escrit 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
33626 Didàctica de les ciències naturals de l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
33625 Didàctica de les ciències socials de l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
33627 Didàctica de les matemàtiques de l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
33618 La planificació de la llengua i la literatura en l'educació infantil 4,5 Obligatori Veure fitxa
33642 Pràctiques escolars en l'educació infantil III 21 Obligatori Veure fitxa
33643 Treball final de grau: Mestre/a en Educació Infantil 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33624 Taller multidisciplinari de projectes d'expressió musical, plàstica i corporal 6 Optatiu Veure fitxa
36306 Taller multidisciplinari de l'àrea Coneixement de si mateix i autonomia personal 6 Optatiu Veure fitxa
33628 Taller multidisciplinar del área: El medio físico, natural, social y cultural 6 Optatiu Veure fitxa
36311 Taller multidisciplinari de l'àrea Els llenguatges: comunicació i representació 6 Optatiu Veure fitxa