• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció de la Diplomatura en Òptica i Optometria

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Òptica i Optometria entrarà en vigor en el curs 2010-2011, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de diplomat/ada en Òptica i Optometria per la Universitat de València, publicat al BOE de 5 d'octubre de 2000. El grau s'implantarà de forma mixta en dos moments: 1r i 4t el curs 2010/2011, 2n i 3r el curs 2011/2012. La diplomatura s'extingirà de forma gradual a partir del curs 2008/2009. En qualsevol cas, s'ofertaran quatre convocatòries d'examen per assignatura durant els dos cursos següents, establint-se un programa d'equivalències que permeta als estudiants de la diplomatura accedir a docència d'assignatures similars de grau.