• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Aclaració a la Taula d'equivalències

Es comunica que a la taula d'equivalències per adaptar-se al Grau que figura a continuació s'ha produit una serie d'errades

On diu: 

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Podologia general I Troncal Obligatori Podologia general
Podologia general II Troncal Obligatori Patologia podològica

Ha de dir:

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Podologia general I + Podologia General II Troncal Obligatori Podologia general
Obligatori Patologia podològica

On diu: 

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Cirurgia podològica Troncal Obligatori Cirurgia podològica I

Ha de dir:

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Cirurgia podològica Troncal Obligatori Cirurgia podològica I
Obligatori Cirurgia podològica II

L'equivalència

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Alteracions psíquiques i podologia Optatiu Obligatori Podologia esportiva

No hauria d'existir

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Podologia

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anatomia Humana Troncal Formació bàsica Anatomia humana
    Obligatori Anatomia de les extremitats II
Citologia i Histologia Humana Troncal Formació bàsica Biologia cel*lular i tissular
Fisiologia. Biofísica i Bioquímica Troncal Formació bàsica Fisiologia
    Formació bàsica Biofísica i bioquímica
Teoria general de la malaltia Troncal Formació bàsica Fisiopatologia
Alteraciones psíquiques i podologia Optatiu Formació bàsica Psicologia
Microbiologia i Parasitologia Troncal Formació bàsica Microbiologia
Podologia general I Troncal Obligatori Podologia general
Podologia general II Troncal Obligatori Patologia podològica
Biomecànica del membre inferior Obligatori Obligatori Biomecànica i patomecànica podològica
Farmacologia Troncal Formació bàsica Farmacologia
    Obligatori Estratègies terapèutiques
Fonaments de Ortopodologia Troncal Obligatori Ortopodologia I
Tractaments ortopodològics Troncal Obligatori Ortopodologia II
Tractaments Quiropodològics Troncal Obligatori Quiropodologia I
Tècniques bàsiques en infermeria Obligatori    
Cirugia podològica Troncal Obligatori Cirurgia podològica I
Alteraciones psíquiques i podologia Optatiu Obligatori Podologia esportiva
Dermatologia Troncal Obligatori Dermatologia
Quiropodologia aplicada Troncal Obligatori Quiropodologia II
Fonaments de Ortopodologia Troncal Obligatori Ortopodologia III
Tractaments ortopodològics Troncal    
Podologia física Troncal Obligatori Podologia física
Deontologia i legislació professional sanitària Obligatori Obligatori Ètica i legislació professional
Història de la Podologia Optatiu Obligatori Història de la podologia
Podologia preventiva Troncal Obligatori Podologia preventiva
El peu en les malaltias sistèmiques Obligatori Obligatori Peu de risc
Clínica Podològica Integrada Troncal Obligatori Pràcticum I
    Obligatori Pràcticum II
    Obligatori Resolució de casos clínics
Tècniques en radiologia i radioprotecció Optatiu Obligatori Radiodiagnòstic i ràdio protecció
Fonaments de Ortopodologia Troncal Obligatori Ortesi i teràpia del calçat
Podologia preventiva Troncal Obligatori Disseny i gestió de la clínica podològica