• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Carlos Blasco García
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34323 Anatomia humana 6 Formació bàsica Veure fitxa
34331 Bioestadística i TTIC 6 Formació bàsica Veure fitxa
34326 Biofísica i bioquímica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34324 Biologia cel·lular i tissular 6 Formació bàsica Veure fitxa
34325 Fisiologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34327 Fisiopatologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34328 Microbiologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34330 Psicologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34332 Salut pública 6 Formació bàsica Veure fitxa
34333 Podologia general 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Montserrat Alcahuz Griñán
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34329 Farmacologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34334 Anatomia de les extremitats II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34343 Anatomia patològica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34338 Biomecànica i patomecànica podològica 6 Obligatori Veure fitxa
34351 Cirurgia podològica I 6 Obligatori Veure fitxa
34345 Dermatologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34339 Ortopodologia I 6 Obligatori Veure fitxa
34340 Ortopodologia II 6 Obligatori Veure fitxa
34342 Patologia podològica 6 Obligatori Veure fitxa
34344 Podologia esportiva 4,5 Obligatori Veure fitxa
34348 Quiropodologia I 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Cecili Macián Romero
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34352 Cirurgia podològica II 6 Obligatori Veure fitxa
34362 Documentació i bibliografia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34346 Estratègies terapèutiques 4,5 Obligatori Veure fitxa
34337 Ètica i legislació professional 4,5 Obligatori Veure fitxa
34363 Història de la podologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34341 Ortopodologia III 6 Obligatori Veure fitxa
34350 Peu de risc 4,5 Obligatori Veure fitxa
34347 Podologia física 4,5 Obligatori Veure fitxa
34336 Podologia preventiva 4,5 Obligatori Veure fitxa
34353 Pràcticum I 6 Obligatori Veure fitxa
34349 Quiropodologia II 6 Obligatori Veure fitxa
34360 Salut i gènere 4,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: María Benimeli Fenollar
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 51, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34361 Anglès 4,5 Obligatori Veure fitxa
34354 Pràcticum II 15 Obligatori Veure fitxa
34355 Pràcticum III 15 Obligatori Veure fitxa
34335 Radiodiagnòstic i ràdio protecció 6 Obligatori Veure fitxa
34357 Resolució de casos clínics 4,5 Obligatori Veure fitxa
34356 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34358 Disseny i gestió de la clínica podològica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34359 Ortesi i teràpia del calçat 4,5 Optatiu Veure fitxa