• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Jordi Giner Monfort
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Formació bàsica: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34424 Economia aplicada 6 Formació bàsica Veure fitxa
34421 Història política i social contemporània 6 Formació bàsica Veure fitxa
34437 Incorporació al grau i introducció als mètodes i tècniques d'investigació social 6 Formació bàsica Veure fitxa
34422 Introducció a l'antropologia social 6 Formació bàsica Veure fitxa
34418 Introducció a la ciència política 6 Formació bàsica Veure fitxa
34411 Introducció a la psicologia social 6 Formació bàsica Veure fitxa
34400 Introducció a la sociologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34413 Informàtica aplicada a la investigació sociològica 9 Obligatori Veure fitxa
34412 Socioestadística 9 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Arantxa Grau Muñoz
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34414 Anàlisi demogràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34408 Anàlisi sociològica des d'una perspectiva de gènere 6 Formació bàsica Veure fitxa
34401 Sociologia del treball 6 Formació bàsica Veure fitxa
34419 Estructura política a Espanya i a la Comunitat Valenciana 6 Obligatori Veure fitxa
34405 Estructura i canvi en les societats contemporànies 6 Obligatori Veure fitxa
34404 Estructura i canvi social 6 Obligatori Veure fitxa
34426 Intervenció grupal i comunitària 6 Obligatori Veure fitxa
34402 La tradició sociològica: les aportacions dels clàssics 9 Obligatori Veure fitxa
34415 Tècniques quantitatives d'investigació social 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Aina Faus Bertomeu
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34423 Antropologia social de les societats contemporànies 6 Obligatori Veure fitxa
34409 Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord-Sud 6 Obligatori Veure fitxa
34425 Economia i territori al País Valencià 6 Obligatori Veure fitxa
34407 Estructura i canvi social al País Valencià 6 Obligatori Veure fitxa
34406 Estructura i canvi social a Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
34420 Política comparada 6 Obligatori Veure fitxa
34410 Societat i medi ambient: població i recursos naturals 6 Obligatori Veure fitxa
34416 Tècniques qualitatives d'investigació social 9 Obligatori Veure fitxa
34403 Teoria sociològica contemporània 9 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Juan Antonio Santos Ortega
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34417 El mètode de les ciències socials 6 Obligatori Veure fitxa
34438 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
34439 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34436 Agents, processos i conflictes polítics en la societat valenciana 6 Optatiu Veure fitxa
34432 Anàlisi sociològica de la comunicació de masses 6 Optatiu Veure fitxa
34427 Anàlisi sociològica de la cultura i de les pràctiques culturals 6 Optatiu Veure fitxa
34434 Anàlisi sociològica de les relacions i els usos lingüístics 6 Optatiu Veure fitxa
34433 Anàlisi sociològica dels processos i institucions educatius 6 Optatiu Veure fitxa
34429 Anàlisi sociològica del consum 6 Optatiu Veure fitxa
34428 Anàlisi sociològica de l'oci i de l'esport 6 Optatiu Veure fitxa
34431 Anàlisi i avaluació de polítiques públiques 6 Optatiu Veure fitxa
36246 Cultura, comportament i actors polítics 9 Optatiu Veure fitxa
36247 Drets humans i cooperació internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35010 Economia del sector públic 6 Optatiu Veure fitxa
35012 Formes d'organització administrativa 4,5 Optatiu Veure fitxa
34435 Sociologia urbana, de l'habitatge i de la planificació del territori 6 Optatiu Veure fitxa
34430 Tècniques de mostratge i inferència estadística 6 Optatiu Veure fitxa
35011 Teoria i filosofia política 4,5 Optatiu Veure fitxa