• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció de la Diplomatura en Treball Social

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Treball Social entrarà en vigor en el curs 2009/2010 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà l'extinció progressiva curs a curs del pla d’estudis conduent al títol oficial de diplomat/ada en Treball Social per la Universitat de València, publicats al BOE de 20 d'agost de 1999. Es respectaran les quatre convocatòries (segons queden regulades pels Estatuts de la Universitat de València) per a aquells estudiants que es troben cursant els estudis de diplomat/ada i s'implementaran les accions tutorials i d'orientació necessàries.