Oferta de programes de doctorat RD 1393/2007 (en extinció)

D'acord amb el Reial decret 99/2011, els programes de doctorat ja verificats conforme a l'establit en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, hauran d'adaptar-se al disposat en el present reial decret amb anterioritat a l'inici del curs acadèmic 2013-2014. En tot cas tals programes hauran de quedar completament extingits amb anterioritat al 30 de setembre de 2017.