MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSOR/A D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

  • Assignatura:Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats d'informàtica i sistemes electrònics
  • Codi:40554
Crèdits 16
Caràcter Optatiu
Assignatura no oferida aquest curs 2020-2021