Només hi seran admesos els qui estiguen en possessió del títol de llicenciat en Dret, graduat en Dret o qualsevol altre títol universitari de grau equivalent.