Mòdul obligatòri metodològic

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
46435 Fonts d'informació i avaluació de polítiques públiques 5 Veure fitxa
46436 Evolució de la delinqüència i criminologia evolutiva 5 Veure fitxa
46437 Manifestacions de la delinqüència 7 Veure fitxa

Mòdul de criminologia forense

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
46438 Criminologia forense I 5 Veure fitxa
46439 Criminologia forense II 6 Veure fitxa

Orientació professional

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
46440 Pràctiques externes 8 Veure fitxa

Orientació acadèmica i investigadora

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
46441 Iniciació a la investigació criminològica 8 Veure fitxa

Treball fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
46442 Treball fi de màster 12 Veure fitxa

Mòdul de gestió de seguretat i riscos

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
46443 Gestió de la seguretat 6 Veure fitxa
46444 Anàlisi i gestió de riscos i emergències 6 Veure fitxa