1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43078 Aspectes físics de la radioteràpia 5 Obligatori Veure fitxa
43074 Detectors de radiació en medicina 5 Obligatori Veure fitxa
43073 Dosimetria de les radiacions 5 Obligatori Veure fitxa
43070 Estructura atòmica i nuclear. Radioactivitat 4 Obligatori Veure fitxa
43071 Interacció de la radiació amb la matèria 4 Obligatori Veure fitxa
43072 Producció de raigs X. Acceleradors 4 Obligatori Veure fitxa
43075 Protecció radiològica en medicina 5 Obligatori Veure fitxa
43077 Sistemes d'imatge per al diagnòstic mèdic 5 Obligatori Veure fitxa
43076 Tecnologia de la informació i la comunicació 5 Obligatori Veure fitxa
43079 Treball de Fi de Màster 18 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives