Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 28

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2001

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/tgmat

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Julia Salom Carrasco (Directora)
Adolfo Calvo Cases
Mª Dolores Pitarch Garrido
Carles Sanchis Ibor
Francesca Segura Beltrán
Nieves Domínguez López

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix una formació avançada i integral en el coneixement del territori i en les seues tècniques d’anàlisi i gestió, en relació amb la qüestió mediambiental i l’ordenació territorial. Va adreçat a estudiants procedents de distints graus (Geografia, Ciències Ambientals, Biologia, Economia, Enginyeria o Arquitectura) que desitgen integrar-se en l’àmbit laboral corresponent (empresa privada o administració pública), i també professionals en exercici que necessiten actualitzar i millorar la seua qualificació. Proporciona, igualment, les metodologies i els continguts necessaris per iniciar-se en la recerca i emprendre un doctorat en aquest camp.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l'Edat Moderna

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: julia.salom@uv.es