foto Alicia Forment Aliaga
ALICIA FORMENT ALIAGA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA INORGÀNICA
Departament: Química Inorgànica
(9635) 44419
Asignatures impartides i modalitats docents
33939 - Química generalSeminaris, Teoria, Tutories
34185 - Laboratori de química ILaboratori, Tutories
34201 - Laboratori de química inorgànica ILaboratori, Tutories
36472 - Treball Fí de Grau en QuímicaTreball fi d'estudis
44427 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.