foto Alicia Forment Aliaga
ALICIA FORMENT ALIAGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA INORGÀNICA
Departament: Química Inorgànica
(9635) 44419
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 14:00 a 15:30. DESPACHO 2.1.4 ICMOL
Anual
Dijous de 14:00 a 15:30. DESPACHO 2.1.4 ICMOL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València