foto David Ariza Ruiz
DAVID ARIZA RUIZ
PDI Ajudant Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: ANÀLISI MATEMÀTICA
Departament: Anàlisi Matemàtica
43905
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:30 a 12:30. DESPATX 2-15. EDIFICI D'INVESTIGACIÓ JERONI MUNYOZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València