foto Ana Aznar Rodriguez
ANA AZNAR RODRIGUEZ
PI-Invest Formacio Vali
D
:
Departament: Història Moderna i Contemporània
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 11:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València