foto Rosa Maria Baños Rivera
ROSA MARIA BAÑOS RIVERA
PDI Catedratic/a d'Universitat
Director/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Avenida Blasco Ibáñez, 21 Facultad de Psicología (despacho N304)
(9638) 64412
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
33319 - PsicopatologiaTeòric-Pràctic
33322 - Treball fi de grau en psicologiaTreball fi d'estudis
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
60981 - Trastorns emocionalsTeoria
62781 - Trastorns de la Conducta AlimentàriaTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. DESPATX N 304
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. DESPATX N 304
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Línies d'activitat
Projectes