foto Carla Maria Soler Quiles
CARLA MARIA SOLER QUILES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: TECONOLOGIA D'ALIMENTS
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
963543091 (D)