foto Castora Silva Silva
CASTORA SILVA SILVA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 13:00 a 14:30. DESPATX ASSOCIATS TERCER PLANTA LABORATORIS FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA.
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 11:30. DESPATX ASSOCIATS TERCER PLANTA LABORATORIS FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València