foto Josep Pasqual Cerisuelo Ferriols
JOSEP PASQUAL CERISUELO FERRIOLS
PDI Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.3.18 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Av. de la Universitat, s/n 46100 Burjassot, València
9635 43581
Asignatures impartides i modalitats docents
33186 - Operacions bàsiques en processos biotecnològicsPràctiques, Tutories
34210 - Projectes en químicaTeoria, Tutories
34779 - Pràctiques externesPrácticum
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
44433 - Processos de separació avançatsSeminaris, Pràctiques, Teoria
44438 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
63353 - Bioplàstics i biocompositesTeoria
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. 4.3.18 (ETSE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València