foto Juan Carlos Colomer Rubio
JUAN CARLOS COLOMER RUBIO
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9639) 83548
Biografia

Juan Carlos Colomer Rubio és doctor en Història per la Universitat de València, Màster Interuniversitari en Història Contemporània i Màster en Recerca en Didàctiques Específiques per la mateixa institució. Ha estat becari FPU del ministeri d'Educació en el Departament d'Història Contemporània de la Universitat de València i docent d'educació formal i no formal durant més d'una dècada en diverses entitats de voluntariat valencianes. Especialitzat en història recent, les seues publicacions s'han ocupat sobre l'anàlisi de l'ensenyament de la història, els seus llibres de text o el disseny d'activitats educatives en nous suports digitals (TIC). A més, ha participat en diversos congressos i seminaris relatius a la seva especialitat, col·laborant en diversos projectes d'investigació científica. Ha realitzat estades a la Harvard School of Education i ha estat professor convidat a la Universitat d'Alagoas (Brasil). Ha estat vicedegà de Cultura Professional i Tecnologia Educativa de la Facultat de Magisteri. 

Actualment és professor contractat doctor en el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. 

Asignatures impartides i modalitats docents
33650 - Didàctica de les ciències socials: aspectes bàsicsTeòric-Pràctic
35001 - TIC com a recurs didàctic en arts i humanitatsTeòric-Pràctic
43489 - Investigació en didàctica de les cc. socials: geografiaTeoria
43490 - Investigació en didàctica de les cc. socials: històriaTeoria
Tutories
Anual
Divendres de 09:00 a 10:00. DESPATX 02.04 FACULTAT DE MAGISTERI
Anual
Divendres de 12:00 a 14:00. DESPATX 02.04 FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Textos del currículum