foto Cristina Sendra Mocholi
CRISTINA SENDRA MOCHOLI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Cap de Seccio-Servei
Cap Iniciatives Responsable Museu de l'Escola de la F. de Magisteri
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9616) 25925