foto Cristina Sendra Mocholi
CRISTINA SENDRA MOCHOLI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9616) 25925