foto Ernestina Etchemendy Kasten
ERNESTINA ETCHEMENDY KASTEN
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64409
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. N 305 (EDIFICIO PSICOLOGIA)
Segon quadrimestre
Dijous de 14:30 a 17:30. N 305 (EDIFICIO PSICOLOGIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València