foto Jose Eduardo Tronch Garcia de los Rios
JOSE EDUARDO TRONCH GARCIA DE LOS RIOS
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
25516
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35801 - MàrquetingPràctiques, Teoria
35802 - Estratègia de màrquetingPràctiques, Teoria
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
35896 - Màrqueting internacionalTeoria
44483 - InternacionalitzacióTeoria, Tutories
44489 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:30 a 13:30. 4D14
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. 4D10
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.